Responsive Reklam Alanı

Gönül isterdiki herşey Türkçe ile olsun ama Bilgisayarcıyız İngilizce bilmemiz şart, neden şart? Kullandığımız yazılım programlarının çoğunun dili ingilizce şimdiki anlatacağım photoshop kısayolları ingilizce menüleri ile makalemde yer alacaktır. Kullanan arkadaşlar zaten bilirler neyin nerde olduğunu ama ben yinede tarif edeceğim.

EDIT MENU
Undo/Redo Ctrl+Z
Step Forward Shift+Ctrl+Z
Step Backward Alt+Ctrl+Z
Fade Shift+Ctrl+F
Copy Merged Shift+Ctrl+C
Paste Ctrl+V
Paste Into Shift+Ctrl+V
Fill Shift+F5
Free Transform Ctrl+T
Transform Again Shift+Ctrl+T
Keyboard Shortcuts Alt+Shift+Ctrl+K

Image > Adjustments sub-menu
Levels Ctrl+L
Auto Levels Shift+Ctrl+L
Auto Contrast Alt+Shift+Ctrl+L
Auto Color Shift+Ctrl+B
Curves… Ctrl+M
Color Balance… Ctrl+B

Brightness/Contrast
Hue/Saturation Ctrl+U
Desaturate Shift+Ctrl+U
Invert Ctrl+I

Layer Menu
Layer  Shift+Ctrl+N
Layer via Copy Ctrl+J
Layer via Cut Shift+Ctrl+J

Layer Mask sub menu
Create Clipping Mask Ctrl+G
Release Clipping Mask Shift+Ctrl+G

Arrange sub-menu
Bring to Front Shift+Ctrl+] Bring Forward Ctrl+] Send Backward Ctrl+[
Send to Back Shift+Ctrl+[

Align Linked sub-menu
Merge Layers Ctrl+E
Merge Visible Shift+Ctrl+E

Select menu
All Ctrl+A
Deselect Ctrl+D
Reselect Shift+Ctrl+D
Inverse Shift+Ctrl+I
Feather… Alt+Ctrl+D

Filter menu
Last Filter Ctrl+F
Extract… Alt+Ctrl+X
Liquify… Shift+Ctrl+X
Pattern Maker… Alt+Shift+Ctrl+X

View menu
Proof Colors Ctrl+Y
Gamut Warning Shift+Ctrl+Y
Zoom In Ctrl++
Cmd+=
Zoom Out Ctrl+-
Fit on Screen Ctrl+0
Actual Pixels Alt+Ctrl+0

Show sub-menu
Target Path Shift+Ctrl+H
Grid Ctrl+’
Guides Ctrl+;
Rulers Ctrl+R
Snap Shift+Ctrl+;
Lock Guides Alt+Ctrl+;

Window menu
Actions Alt+F9
Brushes F5
Color F6
Info F8
Layers F7
Photoshop Help… Ctrl+/
Shift+Ctrl+/

Palettes/History palett
Step Forward Shift+Ctrl+Z
Step Backward Alt+Ctrl+Z

Layers
New Layer Shift+Ctrl+N
Merge Layers Ctrl+E
Merge Visible Shift+Ctrl+E

Tools
Rectangular Marquee Tool = M
Elliptical Marquee Tool = M
Move Tool= V

Lasso Tool= L
Polygonal Lasso Tool= L
Magnetic Lasso Tool= L

Magic Wand Tool= W
Crop Tool= C

Slice Tool= K
Slice Select Tool= K

Healing Brush Tool= J
Patch Tool= J
Color Replacement Tool= J

Brush Tool= B
Pencil Tool= B

Clone Stamp Tool= S
Pattern Stamp Tool= S

History Brush Tool= Y
Art History Brush= Y

Eraser Tool= E
Background Eraser Tool= E
Magic Eraser Tool= E

Gradient Tool= G
Paint Bucket Tool= G

Blur Tool= R
Sharpen Tool= R
Smudge Tool= R

Dodge Tool= O
Bum Tool= O
Sponge Tool= O

Path Selection Tool= A
Direct Selection Tool= A

Horizontal Type Tool= T
Vertical Type Tool= T
Horizontal Type Mask Tool= T
Vertical Type Mask Tool= T

Pen Tool= P
Fr8€form Pen Tool= P

Rectangle Tool= U
Rounded Rectangle Tool= U
Ellipse Tool= U
Polygon Tool= U
Line Tool= U
Custom Shape Tool= U

Notes Tool= N
Audio Annotation Tool= N

EyedropperTool= I
Color Sampler Tool= I
Measure Tool= I

Hand Tool= H
Zoom Tool= Z
Default Foreground/Background Colors= D
Switch Foreground/Background Colors= X
Toggle Standard/Quick Mask Modes= Q
Toggle Screen Modes= F
Toqqle Preserve Transparency= /
Decrease Brush Size= [
Increase Brush Size= ] Decrease Brush Hardness= {
Increase Brush Hardness= }
Previous Brush= ,
Next Brush= .
First Brush= <–
Last Brush= –>

Gördüğünüz gibi menülerin hepsi ingilizce sizlere tavsiyem türkçe photoshop ya da başka bir program kullanmamanızdır, Çünki ilerde size İngilizce açısından sorun çıkartabilir.

Paylaşmak Güzeldir
Yazar
Yazar
3… 2… 1… fragman! Etkili E-Mail Nasıl Yazılır? Yazılırken Nelere Dikkat Edilir?
2 Yorum
  1. Yazar
    Fehmi

    Teşekkür ederim.Ancak bunlardan en çok gerekli gördüğünüz bir kısmını Türkçe ye çevirseniz yeni kullanıcılar için faydalı olurdu.Zaten bir zaman sonra kullanıcı kendi problemini orijinal dili ile halledebilecektir diye düşünüyorum.Emeğinize teşekkür ederim.Fehmi.

  2. Yazar

    Nezaketli yorumunuz için ben teşekkür ederim…

Bir yorum yazın
Siz de düşüncenizi belirtebilirsiniz.

Web Tasarım Blog Teması ES | Tüm hakları © Emre Supçin'e aittir.