Responsive Reklam Alanı

Merhaba sevgili okurlarım,

Derslere kısa bir aranın ardından tekrar başlıyoruz. Bugünkü konumuz Operatörler, Yani Visual Basic.NET’te kullandığımız operatörlerden örnekler ile bahsetmek istiyorum. Matematiksel Operatörlerimiz ile dersimize başlayalım;

 

• +, -, *, /, Mod

 

Dim a,b,c As integer
a=20
b= 40
c=20+40
MsgBox(c)
Dim a, b, c As Double
a = 11
b = 2
c = a Mod b
MsgBox(c)

—————————————————

Tam Bölme ve Mod Alma

 

Dim a, b, c As Double
a = 11
b = 2
c = a \ b
MsgBox(c)
Dim karekok, deger
Deger=64
Karekok=math.sqrt(deger)

—————————————————

Not Operatörü
Dim a As Integer
a = Val(InputBox(“Şifreyi yaz”))
If Not a = 123 Then
MsgBox(“Şifre Yanlış= ” & a)
ElseIf a = 123 Then
MsgBox(“Şifre Doğru= ” & a)
End If

—————————————————

Büyük, Küçük Operatörü

Büyük-Küçük-Operatörü_emresupcin
Dim a, b As Integer
a = TextBox1.Text
b = TextBox2.Text
If a > b Then
MsgBox(“A B’den büyüktür, A>B A= ” & a)
ElseIf b > a Then
MsgBox(“B A’dan büyüktür, B>A B= ” & b)
End If

 

  —————————————————————————–

Eşit Değil <> Operatörü

Eşit-Değil-Operatörü_emresupcin

 

• Dim a As Integer
• a = TextBox1.Text
• If a = 123 Then
• MsgBox(“Şifre Doğru”)
• ElseIf a <> 123 Then
• MsgBox(“Şifre Yanlış Tekrar Deneyiniz”)
• End If

 

 

 

 

  —————————————————————————–

is Operatörü

• String ifadeleri karşılaştıran operatördür.
Dim a, b As String
a = “ali”
b = “ali”
Dim c As Boolean
c = a Is b
If c = True Then
MsgBox(“a ile b eşittir ” & c)
Else
MsgBox(“a ile b eşit değildir ” & c)
End If

  —————————————————————————–

if, Elseif Kullanımı

İf-Elseif-Kullanımı_emresupcin

 

Dim odev, vize, final, ort As Integer
odev = TextBox1.Text
vize = TextBox2.Text
final = TextBox3.Text
ort = ((odev + vize) / 2) * 0.4 + final * 0.6
If ort > 0 And ort < 60 Then
MsgBox(“Kaldınız Notunuz= ” & ort)
ElseIf ort >= 60 And ort <= 100 Then
MsgBox(“Geçtiniz Notunuz= ” & ort)
Else
MsgBox(“Yanlış Değer Girdiniz”)
End If

Paylaşmak Güzeldir
Yazar
Yazar
WordPress Güvenlik Tedbirleri! Asp.NET – Kontroller…
Bir yorum yazın
Siz de düşüncenizi belirtebilirsiniz.

Web Tasarım Blog Teması ES | Tüm hakları © Emre Supçin'e aittir.