Responsive Reklam Alanı

Program-Tasarımında-Temel-Kavramlar_emresupcinMerhaba arkadaşlar,

Programın Tasarımındaki Temel Kavramlar dersimizin son makalesine geldik. Bundan önceki günlerde yazdığımız 2 makalede bazı tanımlamalara ve örneklere yer vermiştik. Kalan tanımlamaları ve açıklamaları da bu makalemizde anlatıp konumuza son vereceğiz. Konumuzla alakalı kısa bir açıklama ile dersimize başlayalım; Assembly, alt düzey programlama dilidir; işlemcinin iç yapısı hakkında birşeyler bilinmesini gerektirir.

 

C, bir orta düzey programlama dilidir ve alt düzey ile üst düzey programlama dillerinin yeteneklerinin bir araya getirilmesini sağlamıştır denilebilir. C dili, Dennis RITCHIE tarafından tasarlanmış ve 1972 yılında PDP-11 adlı sistem üzerinde gerçekleştirilmiştir. Üst düzey ve orta düzey programlama dilleriyle tasarlanan bir programın makina kodunu üretmek için derleyici olarak adlandırılan yazılım kullanılır. Her dilin kendine özgü derleyicisi vardır.

 

Böl ve Yönet Yaklaşımı: Böl ve yönet yaklaşımı programcılıkta ve algoritma geliştirmede önemli bir yere sahiptir; büyükçe denilebilecek problemler, özellikleri aynı kalmak koşuluyla daha küçük parçalara ayrılıp küçük problemler haline getirilir ve kolayca çözülür.
 
Çevrimli ve Rekürsif Yaklaşım: Çevrimli/İteratif yaklaşım bir algortima içerisindeki belirli bir kodun tekrarlanması ihtiyacının ilgili programlama dilinin döngü deyimleri kullanılarak karşılanmasıdır.
 
Programlama Dilleri ve C/C++/JAVA: Bilgisayarın iç yapısını fazla bilinmeden program geliştirmeye imkan veren kodlama araçlarıdır; aynı doğal diller gibi programlama dillerinin de kendi yazım kuralı ve grameri vardır. Herbiri farklı bir alana yönelmiş programlama dili olduğu gibi veya genel amaçlı programlama dilleri de vardır. Programlama dili denilince ilk olarak BASIC, FORTRAN, PASCAL, C/C++ ve JAVA akla gelmektedir.
 
Veritabanı ve SQL: Bilgilerin belirli bir disiplin altında saklanması ve gerektiğinde hızlı bir şekilde aranıp bulunması için geliştirilmiş bir saklama/sorgulama sistemddir. SQL (Structured Query Language) ise bir sorgulama dilidir; veritabanı ile etkileşimin kotarılması, veritabanı veri yapısının tanımlanması, veri tabanına veri yazma/sorgulamaişlemlerinin yapılmasını sağlar. SQL standart bir sorgulama dili olup Access, Microsoft SQL, ORACLE, SYBASE, Ingres gibi birçok veritabanı yönetim sistemleri tarafından desteklenmektedir.
 
SQL, yaptığı iş büyük kendisi kolay öğrenilebilecek bir dildir; özellikle İngilizce bilen program tasarımcıları için anlaşılması kolay bir dildir. Yapısı, genel olarak İngilizce bir cümleyi andırır. SQL, genel olarak, Select, Insert, Update, Delete gibi yapıları üzerinde alanlar, tablolar ve veritabanı dosyaları üzerinde işlem yapılmasını sağlar.
 
Alt-Program/Yordam: Belirli bir işi yapmaya odaklanmış bağımsız program parçasıdır; kendi içerisinde bir bütünlük ve algoritması vardır. Yaptığı iş kendisine gelen parametreler üzerinde gerekli işlemi yapmak ve üretilen sonucu göndermektir. Bir yordam bağımsız olarak ana-program içerisinden veya kendisi de dahil diğer alt programlar tarafından kullanılabilir. Kendi kendisini kullanana alt-programlara rekürsif özelliktedir denilir.
 
Alt-programlar için, programlama dillerinde genel olarak “fonksiyon” ve “prosedur” olarak iki farklı şekilde adlandırılır. Fonksiyonlar tek değer hesaplar ve çağırana gönderirler. Prosedürler daha geneldir, Procedure’ler yapısal programlamanın önemli bir parçasıdır; çok esnek yapıda yordamlar yazılabilir. C programlama dilinde fonksiyon ve presedur aynı şekilde yazılır. Ancak Pascal ve benzeri dillerde her ikisi farklıdır.
 
Sınıf/Nesne: Belirli özellikleri içeren tanımlamalara sınıf denilir; sınıf kavramı soyuttur. Örneğin insan canlılar içerisinde bir sınıfa karşılıktır. Nesne ise, bir sınıfa ait somut varlıklardır. Sınıf ve nesne kavramı C++, JAVA gibi nesneye dayalı programlama dillerinin temelini oluştururlar.
 
Kullanıcı/Sunucu Mimarisi: Programın işlem gücü gerektiren parçasının, sunucu olarak adlandırılan güçlü bir bilgisayarda yürütülmesi, sonuçlarında kullanıcı olarak adlandırılan bilgisayarda gösterilmesine dayanan bir yazılım yöntemidir.
 
Ağ Programlama: Uygulamaya dönük programların bir ağ (network) ortamı üzerinden haberleşerek karşılıklı etkileşimde bulunmasını sağlayan programlama şeklidir. Burada temel gereksinim, aynı uygulamaya ait, ancak farklı sistemler üzerinde koşan program parçalarının karşılıklı haberleşmelerini, etkileşimde bulunmalarını sağlamaktır.
 
Ağ programlaması, ağın protokol kümesine ve mimarisine çok bağlıdır; bir program TCP/IP için geliştirilmişse, ancak ve ancak TCP/IP ağlarda çalışır. Dolayısıyla program parçalarının koştuğu sistemler üzerinde TCP/IP protokol kümesi yüklü olmalıdır. Bir protokol kümesi için geliştirilen bir yazılım bir başka protokol kümesi altında çalışmaz. TCP/IP, NETBUI, NETWARE, AppleTalk bilinen ağ protokol kümeleri olup, uygulamada, Internet’in de protokol kümesi olan TCP/IP yaygın olarak kullanılmaktadır.
 
Program Zaman ve Bellek Maliyetleri: Zaman maliyeti (time complexity) algoritmanın sonuca ulaşması için gerekli zaman hakkında bilgi verir. Alan maliyeti ise (space complexity) ise algoritmanın ihtiyaç duyacağı bellek miktarı hakkında bilgi verir. Algoritma maliyeti iki farklı şekilde ifade edilebilir. Biri doğrudan parametrelere bağlı olarak tam matematiksel ifadeyle; bu ifade şeklinde, parametrelerin, gerçek değerleri yerine koyulduğunda zaman miktarı olarak çalışma hızı bulunabilir. İkincisiyse, parametrelerin karmaşıklığı nasıl etkilediğini mertebe şeklinde gösterir.
 
Kıyaslama (Bencbmarking): Aynı işi yapan iki programın  veya yazılımın evrensel anlamda örnek veriler üzerinde çalıştırılarak performanslarının karşılaştırmaktadır. Kıyaslamadan önemli unsurlar, örnek verinin herkes tarafından bilinen ve kolayca elde edilen evrensel düzeyde olmasıdır ki, herkes kendi sistemini kıyaslayabilsin.
 
Kümeleme Karakterleri: Kümeleme karakterleri C, C++ ve JAVA gibi dillerde birbiriyle ilişkili kod parçalarının gruplanması için kullanılır; aç küme karakteri ‘{‘ başla (start) ve kapa küme karakteri de ‘}’ bitiş (stop) anlamında kullanılır. Kümeleme karakterleri çift olarak kullanılır; yani başka karakteri varsa bitişi de olmalıdır. İçiçe veya art arda birden çok kümeleme karakteri kullanılabilir.

Paylaşmak Güzeldir
Yazar
Yazar
Program Tasarımında Temel Kavramlar Nelerdir? (Ders 2) Modasaat.com Seiko Saatlerde İnanılmaz Avantajlar Sunuyor!
Bir yorum yazın
Siz de düşüncenizi belirtebilirsiniz.

Web Tasarım Blog Teması ES | Tüm hakları © Emre Supçin'e aittir.