Responsive Reklam Alanı

Merhaba arkadaşlar,

Bir algoritmanın çatısı denetim ve döngü deyimleri üzerine kurulur; bu deyimler olmaksızın ancak çok çok yalın programlar yazılabilir. Denetim deyimi program akışını belirli bir koşula göre farklı yöne dallandıran ifadelerdir. Döngü deyimleri de belirli bir kod parçasının farklı değerler üzerinde tekrar tekrar çalıştırılmasını sağlarlar. Örneğin diziye dayalı uygulamalar, genel olarak döngü deyimleri üzerine kurulun; yani çevrim kurulmasını gerektirir. Uygulamalarda sıkça döngü kurulması gerekmektedir; bu da döngü deyimleriyle veya yapısal programlamada kullanılması pek fazla önerilmeyen goto deyimiyle yapılabilir.
 
Bir programlama dilinin esnek yapıda döngü ve denetim deyimlerine sahip olması beklenir. C dili zengin ve esnek denetim/döngü deyimlerine sahiptir. Öyle ki, akla gelen herşey oldukça etkin olarak gerçekleştirilmektedir.
 
Döngü Deyimleri
 
Adı üzerinde belirli kod parçasının veya algoritmik ifadenin değişen veriler üzerinde yinelenmesi/tekrarlanması için kullanılır. Döngü deyimleri, bazı uygulamalarda hem kod uzunluğunu azaltır hem de bazı algoritmaların döngü deyimleriyle yazılması kaçınılmazdır.
 
Döngü deyimleri kendi içerisinde birisi koşulu başta sınayanlar, diğeri de sonda sınayanlar olarak iki sınıfa ayrılır. Koşulu başta sınama demek, daha çevirme girmeden döngü koşuluna bakılması ve koşul olumluysa çevrimin tekrarlanmasıdır; koşul olumsuzsa çevrim hiç yürütülmez! Koşulun sonda sınanması ise, çevrim içerisindeki kodun bir kez yürütülmesi ve tekrara geçilmeden önce koşul sınaması yapılmasıdır. Bunlardan hangisinin  kullanılacağını uygulama belirlemektedir.
 
C dilinde koşulu başta sınayan for ve while, koşulu sonda sınayan do-while döngü deyimleri vardır. Dolayısıyla for ve while ile kurulan döngü yapılarında çevrim içine hiç girilmeyebilir; do-while ile kurulan döngü yapılarında ise çevrim en azından bir kez yürütülür.
 
while Deyimi
 
En yalın döngü deyimidir. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi koşul daha çevrim içerisine girmeden sınanır; koşul olumsuz olduğunda çevrime hiç girilmez ve döngü içerisinde yapılması için verilenler atlanır. Şekilde, koşul olumsuz ise program akışı Döngüden Çıkış’a gider. Koşul, tek bir sınamadan oluşabileceği gibi birden çok koşulun mantıksal operatörlerle birleştirilmesiyle de oluşabilir. Bu döngü deyimi daha çok sayaç gerektirmeyen çevrim gereksinimleri için uygundur. Çevrim içerisinde bir tane işlem yapılabileceği gibi işlem kümesi de olabilir. Tek bir işlem varsa kümeleme karakterleri kullanılması gerekmez.
 
While-Deyimi-Yapisi_emresupcin
 
do – while Deyimi
 
Bu döngü deyiminde, çevrim en az bir kere gerçeklenir. Çünkü, koşul sınaması işlemlerin sonunda yapılmaktadır! Çevrimin tekrarlanması için her döngü sonunda yapılan koşul sınaması olumlu olmalıdır. while ‘da olduğu gibi do-while ‘da da çevrim içerisinde koşulu etkileyen kod olmalıdır.
 
Do-While-Döngü-Yapısı_emresupcin
 
for Deyimi
 
for ile döngü kurulması while ve do-while deyimlerinden farklıdır; for koşul satırında ayrık üç parametre vardır; birisi “döngü sayacına başlangıç değeri verilmesi”, ikincisi “koşul” ve üçüncüsü de “sayacın her çevrimde nasıl arttırılacağı eksiltileceği” ifadesidir. Aşağıdaki şekilde, döngü simgesinin for için kullanılması durumu gösterilmiştir; genel olarak aşağıda solda verilen olmasına karşın, sadeliği açısında sağdaki gibi kullanılır. Görüldüğü gibi döngüye girmeden önce sayaç değişkene başlangıç değeri atanmakta ve daha sonra koşula bakılmaktadır. Döngü içerisindekiler de yapıldıktan sonra sayaç değişkeni değiştirilmektedir.
 
For-Döngü-Yapısı_emresupcin

Paylaşmak Güzeldir
Yazar
Yazar
Trend Ayakkabılar Tek Tıkla TakaTuka.com’da! C Class IP Nedir ? Neden Önemlidir? Avantajları Nelerdir?
Bir yorum yazın
Siz de düşüncenizi belirtebilirsiniz.

Web Tasarım Blog Teması ES | Tüm hakları © Emre Supçin'e aittir.