Responsive Reklam Alanı

MySQL-Kullandığımız-Kodlar_emresupcinMerhaba arkadaşlar,

Bu yazımızda sizlere MySQL’de kullanmış olduğumuz kodları yazacağım, az önce yazmış olduğumuz yazımızda genişçe MySQL’in tanımını yaptık bilmediklerimizi hep beraber pekiştirdik. Kodlarımıza geçmeden önce şunu belirtmek isterim ki; MySQL’in yazılım türü İlişkisel veritabanı yönetim sistemi’dir.

Yani verilerin tablolarda satır ve sütunlar hâlinde tutulduğu ve yüksek bir veri tutarlılığına sahip veri depolama sistemidir.

 

CREATE DATABASE: Yeni bir veritabanı üretir
CREATE TABLE: Yeni bir tablo üretir
INSERT INTO: Veritabanına yeni kayıt ekler
SELECT FROM: Veritabanından bilgi okumaya yarar
WHERE: Yapılan işlemin etkileyeceği sütunları belirtir
ORDER BY: Seçim işleminde sıralama veya tersten sıralama yapar
UPDATE SET: Veritabanında değişiklik yapar
DELETE FROM: Bilgi siler


Yukarıdakiler temel SQL komutlarıdır ve neredeyse her türlü veritabanında geçerlidir. Aşağıdaki komutlar ise özel durumlarda kullanılabilir.


SHOW TABLE: Tabloların listesini verir
DESCRIBE: Tablo sütunlarının adını yazar
DROP DATABASE: Veritabanını toptan siler
DROP TABLE: Tabloyu toptan siler (Dikkat edin sadece içini boşaltmaz. tablo tarih olur, yanlış kullanmayın)
TRUNCATE TABLE: Tablodaki bilgileri siler, Tablo ayarlarını sıfırlar
ALTER DATABASE: Veri tabanının öz niteliklerini değiştirir.
ALTER TABLE: Tabloya alan ekleme, tablodaki alanı düzenleme ve silme işlemlerini yapar.
ALTER VIEW: Görünüm değiştirmede kullanılır.
CREATE DATABASE:Yeni bir veritabanı oluşturur.
CREATE INDEX:Yeni bir index oluşturur.
CREATE TABLE: Yebi bir tablo oluşturur.
DELETE: Belirtilen tablodan yeri WHERE deyimi ile saptanan satırı siler.
DROP DATABASE: Belirtilen veritabanını siler.
DROP INDEX: Belirtilen index i siler.
DROP TABLE: Belirtilen tabloyu siler.
DROP USER: Belirtilen kullanıcıyı siler ama kullanıcının sahip olduğu ; tablo, database ,vsvs silinmez.
INSERT: Tabloya yeni bir satır ekler.
RENAME TABLE: Var olan tablonun adını değiştirir.
SELECT: Veri tabanındaki tablonun tamamını yada WHERE ile belirtilen alanı gösterir.


Diğer Mysql Komutları

 • ALTER DATABASE
 • ALTER TABLE
 • ALTER VIEW
 • ANALYZE TABLE
 • BACKUP TABLE
 • CACHE INDEX
 • CHANGE MASTER TO
 • CHECK TABLE
 • CHECKSUM TABLE
 • COMMIT
 • CREATE DATABASE
 • CREATE INDEX
 • CREATE TABLE
 • CREATE VIEW
 • DELETE
 • DESCRIBE
 • DO
 • DROP DATABASE
 • DROP INDEX
 • DROP TABLE
 • DROP USER
 • DROP VIEW
 • EXPLAIN
 • FLUSH
 • GRANT
 • HANDLER
 • INSERT
 • JOIN
 • KILL
 • LOAD DATA FROM MASTER
 • LOAD DATA INFILE
 • LOAD INDEX INTO CACHE
 • LOAD TABLE…FROM MASTER
 • LOCK TABLES
 • OPTIMIZE TABLE
 • PURGE MASTER LOGS
 • RENAME TABLE
 • REPAIR TABLE
 • REPLACE
 • RESET
 • RESET MASTER
 • RESET SLAVE
 • RESTORE TABLE
 • REVOKE
 • ROLLBACK
 • ROLLBACK TO SAVEPOINT
 • SAVEPOINT
 • SELECT
 • SET
 • SET PASSWORD
 • SET SQL_LOG_BIN
 • SET TRANSACTION
 • SHOW BINLOG EVENTS
 • SHOW CHARACTER SET
 • SHOW COLLATION
 • SHOW COLUMNS
 • SHOW CREATE DATABASE
 • SHOW CREATE TABLE
 • SHOW CREATE VIEW
 • SHOW DATABASES
 • SHOW ENGINES
 • SHOW ERRORS
 • SHOW GRANTS
 • SHOW INDEX
 • SHOW INNODB STATUS
 • SHOW LOGS
 • SHOW MASTER LOGS
 • SHOW MASTER STATUS
 • SHOW PRIVILEGES
 • SHOW PROCESSLIST
 • SHOW SLAVE HOSTS
 • SHOW SLAVE STATUS
 • SHOW STATUS
 • SHOW TABLE STATUS
 • SHOW TABLES
 • SHOW VARIABLES
 • SHOW WARNINGS
 • START SLAVE
 • START TRANSACTION
 • STOP SLAVE
 • TRUNCATE TABLE
 • UNION
 • UNLOCK TABLES
 • USE


KELİME İŞLEMLERİ

 • AES_DECRYPT
 • AES_ENCRYPT
 • ASCII
 • BIN
 • BINARY
 • BIT_LENGTH
 • CHAR
 • CHAR_LENGTH
 • CHARACTER_LENGTH
 • COMPRESS
 • CONCAT
 • CONCAT_WS
 • CONV
 • DECODE
 • DES_DECRYPT
 • DES_ENCRYPT
 • ELT
 • ENCODE
 • ENCRYPT
 • EXPORT_SET
 • FIELD
 • FIND_IN_SET
 • HEX
 • INET_ATON
 • INET_NTOA
 • INSERT
 • INSTR
 • LCASE
 • LEFT
 • LENGTH
 • LOAD_FILE
 • LOCATE
 • LOWER
 • LPAD
 • LTRIM
 • MAKE_SET
 • MATCH AGAINST
 • MD5
 • MID
 • OCT
 • OCTET_LENGTH
 • OLD_PASSWORD
 • ORD
 • PASSWORD
 • POSITION
 • QUOTE
 • REPEAT
 • REPLACE
 • REVERSE
 • RIGHT
 • RPAD
 • RTRIM
 • SHA
 • SHA1
 • SOUNDEX
 • SPACE
 • STRCMP
 • SUBSTRING
 • SUBSTRING_INDEX
 • TRIM
 • UCASE
 • UNCOMPRESS
 • UNCOMPRESSED_LENGTH
 • UNHEX
 • UPPER

ZAMAN FONKSİYONLARI

 • ADDDATE
 • ADDTIME
 • CONVERT_TZ
 • CURDATE
 • CURRENT_DATE
 • CURRENT_TIME
 • CURRENT_TIMESTAMP
 • CURTIME
 • DATE
 • DATE_ADD
 • DATE_FORMAT
 • DATE_SUB
 • DATEDIFF
 • DAY
 • DAYNAME
 • DAYOFMONTH
 • DAYOFWEEK
 • DAYOFYEAR
 • EXTRACT
 • FROM_DAYS
 • FROM_UNIXTIME
 • GET_FORMAT
 • HOUR
 • LAST_DAY
 • LOCALTIME
 • LOCALTIMESTAMP
 • MAKEDATE
 • MAKETIME
 • MICROSECOND
 • MINUTE
 • MONTH
 • MONTHNAME
 • NOW
 • PERIOD_ADD
 • PERIOD_DIFF
 • QUARTER
 • SEC_TO_TIME
 • SECOND
 • STR_TO_DATE
 • SUBDATE
 • SUBTIME
 • SYSDATE
 • TIME
 • TIMEDIFF
 • TIMESTAMP
 • TIMESTAMPDIFF
 • TIMESTAMPADD
 • TIME_FORMAT
 • TIME_TO_SEC
 • TO_DAYS
 • UNIX_TIMESTAMP
 • UTC_DATE
 • UTC_TIME
 • UTC_TIMESTAMP
 • WEEK
 • WEEKDAY
 • WEEKOFYEAR
 • YEAR
 • YEARWEEK

MATEMATİK İŞLEMLERİ

 • ABS
 • ACOS
 • ASIN
 • ATAN
 • ATAN2
 • AVG
 • BIT_AND
 • BIT_OR
 • BIT_XOR
 • CEIL
 • CEILING
 • COS
 • COT
 • COUNT
 • CRC32
 • DEGREES
 • EXP
 • FLOOR
 • FORMAT
 • GREATEST
 • GROUP_CONCAT
 • LEAST
 • LN
 • LOG
 • LOG2
 • LOG10
 • MAX
 • MIN
 • MOD
 • PI
 • POW
 • POWER
 • RADIANS
 • RAND
 • ROUND
 • SIGN
 • SIN
 • SQRT
 • STD
 • STDDEV
 • SUM
 • TAN
 • TRUNCATE
 • VARIANCE
Paylaşmak Güzeldir
Yazar
Yazar
MySQL Nedir? Visual Basic 6.0 Klavye Kısayolları Nelerdir?
1 Yorum
 1. Yazar
  Harun SARI

  Kardeşim öncelikle paylaşımınız için size teşekkür ederim ayrıca sizden ufak bir ricam olacak bu komutların örnekleri elinizde veya sitede mevcut mu degilse nerden bulabilirim yardımcı olurmusunuz.

Bir yorum yazın
Siz de düşüncenizi belirtebilirsiniz.

Web Tasarım Blog Teması ES | Tüm hakları © Emre Supçin'e aittir.