Asp-RSS-Sayfası-Nasıl-Oluşturulur_emresupcinMerhaba arkadaşlar,

Asp.NET fazla geldiğinden .NET’i çıkarıp sade ASP ile ilgili güzel bir ders anlatmak istiyorum. Çoğu sitede RSS sayfaları görmekteyiz. RSS, XML ismiyle de bilinmektedir. RSS genellikle haber ve download siteleri gibi sürekli güncellenen sitelerde kullanılmaktadır. RSS ile sitemizde ki içeriğin, ziyaretçilerimiz tarafından yardımcı bir program kullanılarak sitemize girmesine gerek kalmadan okuyabilmelerini sağlayabiliriz. RSS sayfalarını okutmak için SharpReader adlı programı kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, başka bir sitede yer alan RSS sayfasından ASP ile veri alıp sitemiz içerisinde yayınlayabiliriz.

 

Aşağıda görmüş olduğunuz kodlarda ki ilgili yerleri kendi sitenize göre düzenleyerek RSS sayfanızı oluşturabilirsiniz. RSS sayfası içerisinde, veritabanından gelen Türkçe harflerde yer alan noktaları replace yöntemi ile kaldırmaktayız onuda unutmadan söyleyelim ve kodlarımıza geçelim;

 

1 <%
2  Set baglanti = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
3   baglanti.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; 
             DBQ=" & Server.MapPath("database/db.mdb")
4
5  Response.Buffer = True
6  Response.ContentType = "text/xml"
7
8  Function Temizle(strInput)
9   strInput = Replace(strInput,"&", "&")
10   strInput = Replace(strInput,"'", "'")
11    strInput = Replace(strInput,"""", """)
12    strInput = Replace(strInput,">", ">")
13     strInput = Replace(strInput,"<","<")
14     strInput = Replace(strInput,"İ","I")
15      strInput = Replace(strInput,"Ş","S")
16      strInput = Replace(strInput,"Ü","U")
17       strInput = Replace(strInput,"Ö","O")
18      strInput = Replace(strInput,"Ç","C")
19      strInput = Replace(strInput,"Ð","G")
20     strInput = Replace(strInput,"ğ","g")
21    strInput = Replace(strInput,"ı","i")
22   strInput = Replace(strInput,"ş","s")
23   strInput = Replace(strInput,"ü","u")
24  strInput = Replace(strInput,"ö","o")
25  strInput = Replace(strInput,"ç","c")
26
27    Temizle = strInput
28  End Function
29 %>
30
31  <rss version="2.0">
32  <channel>
33    <title>SİTENİZİN ADI</title>
34   <link>http://www.sitenizinadresi.com</link>
35  <description>En Son Eklenen 20 İçerik</description>
36   <language>tr</language>
37  <%
38   Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
39  SQL = "Select * from tablo_adi order by tarih desc"
40  rs.Open SQL,baglanti,1,3
41
42  i = 0
43  Do While i =< 19 And Not rs.Eof
44   Response.Write "<item>"
45  Response.Write "<title>" & Temizle(rs("icerik_adi")) & "</title>"
46  Response.Write "<link>http://www.sitenizinadresi.com/icerik.asp?id=
                       "& Temizle(rs("id")) &"</link>"
47  Response.Write "<description>İcerik Aciklamasi : 
           " & Temizle(rs("icerik_aciklamasi")) & "</description>"
48  Response.Write "</item>"
49
50   i = i + 1
51   rs.MoveNext
52    Loop
53
54  rs.Close
55   %></channel></rss>
Paylaşmak Güzeldir
Yazar
Yazar
PHP Nedir? Güçlü ve Zayıf Yanları? Gelen Yenilikler? ASP | OLE DB Hataları ve Çözümleri?
Bir yorum yazın
Siz de düşüncenizi belirtebilirsiniz.

Web Tasarım Blog Teması ES | Tüm hakları © Emre Supçin'e aittir.